Ulkosuomalaisparlamentti

Tukholma 10.10.2013

Pohjois -Euroopan raportti

Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton liittokokouksen yhteydessä pidimme tiedotustilaisuuden, jossa kävimme läpi USPn saavutuksia vuosien varrella ja syvennyimme myös USPn tehtävään. Paikalla oli 38 eri yhteisöä joista USPn jäseniä 13 ja uusia saimme tämän jälkeen 4 jäsenseuraa. Jaoimme paikalla materiaalia ja tulemme ottamaan yhteyttä seuroihin jotka vielä ei ole jäseniä. On myös tullut pyyntöjä seuroilta käyntejä jossa kerromme USPn toiminnasta ja miten voimme ulkosuomalaisena vaikuttaa meille tärkeisiin kysymyksiin.

Vähemmistölaki ja sen tuoma erityisasema ruotsinsuomalaisille teettää paljon työtä Suomi seuroille ympäri maata, hallintoaluekunnissa käydään tiivistä neuvonpitoa ja seurojen aloitteesta on uusia kuntia hakemassa hallintoalueeseen. On kuntia missä on päästy hyvin eteenpäin koskien vanhuksia ja esikouluja. Suur kaupungeissa tilanne on vaikeampi, asiat vaativat enemmän aikaa ja organisaatio on mutkikasta.

Myönteinen asia on että monien kirjelmien ja neuvonpitojen jälkeen on koululakiin tulossa muutos. Koululain ja vähemmistölain välillä on ristiriita kuinka kuntien tulee hoitaa äidinkielen opetus. Hallitus on ottanut asian käsittelyyn. Hallitus antaa kouluviraston tehtäväksi laatia uusi vähemmistökieliä koskeva suunnitelma. Vähemmistökieliä tulee opettaa, kuten uutta kieltä missä ei vaadita perustietoa kielessä, vaan jokaisella on oikeus oppia esim. suomenkieltä uutena kielenä. Valtio lisää varoja niin että lakimuutos tulisi voimaan

1.7.2015.

Seija Sjöstedt* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 19.11.13 Webmaster