Ulkosuomalaisparlamentti

Pohjois- Eurooppa

Alueraportti

Ruotsin hallintoalue kasvaa tänä vuonna siihen kuuluu jo 52 kuntaa.
Useassa kunnassa on avattu uusia vanhustenhoito osastoja ja esikouluja suomenkielisille. Mutta on kuntia joissa asiat etenee verkkaisesti.
Suomenkielinen kulttuuritarjonta on lisääntynyt ja tullut näkyvämmäksi etenkin näissä hallintoaluekunnissa. Neuvonpito kuntien kanssa on tuottanut tulosta.

Syyslukukaudesta 2014 lähtien Tukholman yliopistossa on mahdollista opiskella suomi äidinkielenä aineenopettajaksi peruskoulun vuosikurssille 7-9.
Myös lukiotasolle voi pätevöityä suomen opettajaksi ns. täydentävien pedagogisten opintojen kautta.

Ruotsinsuomalainen Keskusliitto seurojensa kautta satsaavat lapsiin ja nuoriin. Kaksikielinen lastenfestivaali Mukulat on saanut hyvän suosion ja festivaali on järjestetty jo monessa kunnassa eripuolilla Ruotsia. Mukulat on osa Suomeksi-projektia.
Hän & Hen projektilla kannustetaan nuoria ruotsinsuomalaisia keskustelemaan ja osallistumaan eri toimintoihin ja täten vahvistaa ruotsinsuomalaista identiteettiä. Projekti työskentelee tasa-arvon hyväksi, syrjinnän vastustamisen ja kansallisten vähemmistöjen oikeuksien puolesta.

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan valitsi vuosikokouksessaan 30-3.2014 lippukilpailun voittajan ja kansanäänestyksessä eniten ääniä saaneen lippuehdotuksen ruotsinsuomalaiseksi lipuksi. Lipun on suunnitellut Andreas Jonasson. Äänestäjiä oli tosin vähän verrattuna ruotsinsuomalaisten määrään, mutta äänestäjistä enemmistö oli lipun puolesta. Suuri osa ensimmäisenpolven ruotsinsuomalaisista on sitä mieltä, että lippua ei tarvita, Suomen lippu on se ainoa oikea, mutta he olivat myös se ryhmä joka ei äänestänyt lainkaan.

Vuodesta 2010 on Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta valinnut ruotsinsuomalaisen vähemmistökunnan. Vuoden 2013 vähemmistökunnaksi valittiin Sigtuna.

Ruotsin valtiopäivien Suomi-seura koostuu kansanedustajista joilla on suomalainen tausta tai muuten on kiinnostunut suomalaisuudesta. Seura on avoin kaikille puolueesta riippumatta.
Ruotsinsuomalainen Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Eläkeläisliitto yhdessä valtiopäivien Suomi-seuran kanssa kampanjoi suomalaisen televisio lähetyksen puolesta. TV Finlandin lähetysten heikennettyä vetoamme hallitukseen, että lähetykset tulisivat julkisen palvelun kautta ja mahdolliseksi koko maahan.

Puhemies Seija Sjöstedt* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 19.5.14 Webmaster