Utlandsfinländarparlamentet
Första sidan | Vad är UFP? | Verks­amhet | Aktuellt | UFPs regioner | pieni fontti| iso fontti

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTET (UFP)

- alla utlandsfinländarens gemensamma intresseorgan och utlandsfinländarnas direkta förbindelse till det finska samhället

Utlandsfinländarna är en resurs för Finland. De gör Finland och finländsk kultur kända ute i världen men de hämtar också med sig kunskap och färdigheter tillbaka till Finland. Det är viktigt för Finland att utlandsfinländarna främjar interaktionen mellan sina bosättningsländer och Finland och att deras band till sitt hemland inte bryts och att kontakten med det finländska samhället bevaras.

Utlandsfinländarparlamentet grundades år 1997. Den 10. sessionen skall hållas den 11.-12. juni 2020 i Finlanda-huset i Helsingfors. Läs mera om den förekommande sessionen HÄR.
Finlandia-talo Utsikt över Tölöviken, foto: Katri Pyynönen

UFPs tidigare session som sammanträdde i juni 2017 var 20-årsjubileussession. Under denna Finlands 100 år jubileumsår fyllde UFPs sekretariat Finland-Samfundet rf 90 år. Finland-Samfundet är den enda representant och intressebevakare av utlandsfinländare i Finland. Regeringens utlandsfinländarpolitiska program för åren 2017-2021 fastställer, att verksamhetsföutsättningarna för utlandsfinländarparlamentet bör tryggas. Finland-Samfudets och UFPs ändamål för den nya regeringens program för 2019 vädjar att den skall skrivas in till regeringens program och få resurss enligt den i regeringens budget.

Utlandsfinländarparlamentet är ett samarbetsforum, där i utlandet bosatta finländare tillsammans beslutar om för dem viktiga frågor. Genom parlamentet förmedlas UFPs beslut till statsmakten och medborgarorganisationerna i Finland. UFP fungerar också som opinionsbildare och ser till att utlandsfinländarnas åsikter beaktas vid beslutsfattandet inom den offentliga sektorn.

UFPs verksamhet baserar sig på motioner inlämnade av utlandsfinländarnas organisationer och resolutioner antagna av representanter för utlandsfinländska organisationer då de samlas till parlamentssession i Helsingfors. Parlamentet sammanträder ungefär med två och ett halvt års mellanrum.

Genom att ratificera UFPs stadgar kan alla utomlands fungerande finländska organisationer delta i verksamhet. Välkomna är alla utlandsfinländare oberoende av om de har finskt pass eller inte. Medlemskap i parlamentet innebär inga ekonomiska förpliktelser eller fördelar. UFP är politiskt obundet. 538 utlandsfinländska samfund (föreningar) i 36 länder har ratificerat UFPs stadgar.

Tryck ut här UFP_brochyr_2019 (pdf)  

Utlandsfinländarparlamentets presidium och sekretariatet Finland-Samfund rf önskar alla finländare och alla Finlands vänner en god självständighetens 100-årsfest!

100;_Suomen_lippua 100 barn höijer 100 flaggar, Salutorget, Helsingfors 5.12.2017

Vi gratulerar er alla för alla de tusen festårets evenemang i över hundra länder i sex världsdel, skriver Finland-Samnfudet rf.

Nu när vi övergår till Finlands nästa århundrade, vi kan även kasta våra blickar till framtiden. Självständighetsdagens media artikel föreslår, att samband med utlandsfinländare borde befästas med lagstiftning: Itsenäisyyspäivän kirjoitus 2017 (doc)  

Riksdagen godkände brevröstningrätt till utlandsfinländare!

Vaalilaki

Finsk demokrati i en internationel värld förstärkades på tisdagen den 21.11.2017, då riksdagen godkände brevröstningrätt till utlandsfinländare och till sådana röstberättigade som är utomlands under hela den tid man får rösta. Denna historisk ändring till Finlands vallag och valomständigheter förbättrar införandet av brevröstning avsevärt deras möjlighet att rösta. Utlandsfinländarparlamentet och dess sekretariat Finland-Samfundet rf har för 17 år fört kampanj för utlandsfinländarnas rätt att rösta per brev. Lagen blir i kraft med presidentens underskrift den 1.11.2018 och brevröstning tillämpas första gången vid riksdagsvalet i april 2019. Läs mer under Aktuellt

Republikens presidents hälsning till utlandsfinländare under Finlands jubileumsår

_TP_tervehdys"

Republikens president Sauli Niinistö har gjort en videohälsning till utlandsfinländare under Finlands självständighets 100-årsjubileum.

Videon är användbar genast. Den kan utställas till exempel under utlandsfinländarnas självständighetsdagens fest och i andra evenemang. Videon kan också skickas vidare eller laddas till exempel till utlandsfinländarnas egna Facebook grupp eller till websidor. Videon finns med text både på svenska och engelska, den tyska versionen är på kommande. Youtube och Dropbox laddningslänkar finns nedanför.

Videohälsning i Youtube: med text på svenska (länk: https://youtu.be/EXOiCFmhWKw)
och med engelsk text (länk: https://youtu.be/Gi1pvWWhxIw).

Videohälsningen kan även laddas från Dropbox. Videos storlek är 383 MB, datafilens form är mp4. Om videon skall visas till publik, det lönar sig att först ladda den till egen dator:
- text på svenska: text på svenska
- med engelsk text:
subtitles in English

Republikens presidents hälsning som text: 2017_RPNiinistos_hälsning (pdf)

Tasavallan presidentin tervehdys tekstinä (suomeksi): 2017_TPNiiniston_tervehdys (pdf)

Greeting from the President of the Republic in text (English): 2017_PRNiinistos_greeting (pdf)  

Utlandsfinländarparlamentets 9. session en succés!

Utlandsfinländarparlamentets 20-års jubileumssession sammanträdde den 16.-17. juni 2017 vid Helsingfors universitets Solennitetssal. Läs mer om sessionen, inlämnade motioner och om program i samband med sessionen på vårt websida för UFPs 9. session.

En total av 74 motioner lämnades till sessionen. Efter att sekretariatet slagit samman likartade motioner, kvartstod 55 motioner. Därefter skickades ytterligare en motion till utskottet direkt från plenarsammanträdet, vilket innebar att sammanlagt 56 resolutioner antogs vid 2017 års session.

Ett total av 193 utlandsfinländska samfund kom till sessionen, med 186 representanter och 74 observatorer från 21 länder. Deltagarfiguren 260 blev tredje högst i parlamentets historia. Alla utlandsfinländska samfund oberoende av nationalitet och språkkunskaper av deras medlemmar är välkomna att följa UFPs arbete genom ratificering av Stadgar. Flere nya samfund han med till sessionen då de ratificerade före 16.3.2017 (sessionens sista anmälningsdag). Dagen var också sista dagen att lämna in en motion till sessionen. Unga, under 29 år gamla resenär till sessionen kunde ansöka om reseunderstöd till sessionen.

Sessionens program: 2017_OHJELMA (doc)

Den 15. juni dagen före sessionen bjöds program vid anknytning till sessionen hela dagen från kl. 10: godstjänst, Senior-seminariet och Suomi-kouluseminariet. På kvällen kl. 18-20.30 ordnar UFPs sekretariat Finland-Samfundet rf. vid Helsingfors Musikhuset en Finland 100 År i Världen -konsert (inträdesavgift).

Genom konserten anknöt sig Jubileumssessionen till det nationella jubileumsårets utlandsfinländsk Finland 100 År i Världen -program.

Den 16. juni på kvällen av den första sessionsdagen bjöds alla sessionsdeltagare Helsingfors stads festmottagning till äran av sessionen. Vid stadshusets Festsal hördes cellist Jussi Makkonen och pianist Nazig Azezian som är berömda för sina Sibelius tolkningar.

Under session dagarna kunde man njuta i närheten av universitets Solennitetsal njuta av fotograf Karoliina Veijos fotoutställning Från Hango till den nya världen.

Hissa flaggan!

- enkät om utlandsfinländarnas flaggningspraxis

För att fira Finland 100 år, Finland-Samfundets 90 år och utlandsfinländarparlamentets 20 årsjubileum, kartlade vi flaggningspraxis av utlandsfinländare. Vad betyder Finlands flagga för er? Var, när och hur flaggar utlandsfinländarna? Borde utlandsfinländarna ha en egen flaggdag? Tack till alla som före 28. februari 2017 svarade enkäten.

Pitkäaikainen toive ulkosuomalaisten oma liputuspäivä esitettiin myös vuosien 2012 ja 2015 istuntojen päätöslauselmina. Suomi-Seuran toiminnanjohtaja Tina Strandberg totesi kirjoituksessaan Ulkosuomalaiset ansaitsevat oman liputuspäivänsä 21.2.2017, että Ruotsissa asuvilla suomalaisilla on jo oma merkkipäivänsä Ruotsin kalenterissa, mutta Suomessa ulkosuomalaisten merkitystä ei ole vastaavalla tavalla huomioitu. "Maailmalla asuvat suomalaiset tekevät suomalaisuutta tunnetuksi ja muokkaavat positiivista Suomi-kuvaa: he ovat ansainneet oman liputuspäivänsä. Liputuspäivä olisi kunnianosoitus ulkosuomalaisten tekemälle vapaaehtoistyölle sekä symboloisi kaikkien suomalaisten yhteenkuuluvuutta - asuinpaikasta riippumatta.” (www.usp.fi > Ajankohtaista).

Visste ni: Ni kan beställa den finska flaggan (bordflagga, olika storlekar av stångflaggor), husvimpel, bröstbrosch, osv. från Finland Samfundets produkt service

Republikens presidents Sauli Niinistös hälsning till utlandsfinländare

Foto: Republikens presidents kansli

2016 Hälsning till utlandsfinländare på Finlands 99:e självständighetsdag den 6. december 2016

Självständighetsdagens mottagningens den 6 desember 2016 foto av president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio 

Ny! Suomi 100 Maailmalla - Finland 100 i Världen - Finland 100 Worldwide

Finland 100 i Världen hemsidorna har öppnats!

Finland 100 i Världen är ett gemensamt projekt mellan Finland-Samfundet r.f.(sekretariatet av utlandsfinländarparlamentet), kyrkliga arbetet bland finländare utomlands (Kyrkostyrelsen) och Migrationsinstitutet. Projektet stöds också av utrikesministeriet och Finlands Sjömanskyrka r.f. Det ingår i Finland 100-programmet som firar Finlands 100-årsjubileum för självständighet i år 2017 med finländare och Finlands vänner.

Meningen av Finland 100 År i Världen är att uppmuntra och hjälpa föreningar för utlandsfinländare att arrangera evenemang kring jubileumsåret och berätta om Finland i sina länder. Projektet sammanställar en evenemangskalender kring 100-årsjubileet runtom i världen (utanför Finland). Den till och med ger stöd och tips kring jubileumsfestligheter. Projektet förmedlar i Finland och utomlands bosatta finländare information och stämningar kring hur hundraåriga Finland firas runtom i världen.
* Vi ses också i Finland 100 i Världens egen Facebook sida.


SuomiFinland100
* Dessutom ingår vårt Finland 100 År i Världen projekt som är ett fönster till utlandsfinländsk kultur, i Finland100-programmet, statens officiella program, med teman "Tillsammans". Det lånar sig att berätta också till dem om era 100 års-projekt därför att projekt som godkänns får rätt att använda statsrådets kanslis officiel Finland 100 År -logon i deras egen kommunikation. Logo modellet med den blåa versionen finns här till höger. Alla godkända projekt (t.o.m. Finland 100 År i Världen) skall senare publiceras under festårets helhet av projekt beskrivningar. Vem som hälst kan föreslå projekt: individer, arbetsgrupper, föreningar eller den officiella sektoren. Mera information om Finland 100 -kriterier finns här

Utanför Finland...

...bor det ungefär 300 000 finska medborgare. Bland dem finns det 242 096 röstberättigade i allmänna val i Finland. Denna motsvarar 5,4 % av alla rösberättigade. Det finns ca 600 000 första och andra generationens utlandsfinländare som bor utomlands. Räknar man in den tredje och även senare generationer, stiger antalet utlandsfinländare till väl över 1,6 miljoner.

Denna försiktiga, underdimensionerade beräkning av antalet finländare som bor utomlands grundar sig på nationell statistik från 28 länder. Statistiken är i huvudsak från åren 2010-2014 och skiljer sig från land till land; till exempel i USA:s statistik kan finländare i flera generationer anmäla sin nationella bakgrund som finländsk (2011: 650 000), och i Sveriges statistik räknar man in 1.-3. generationerna (2013: 711 000), men i Stor-Britanniens siffror finns endast finska medborgare (2014: 14 000). Dessa siffror är säkra att använda eftersom de grundar sig på officiella statistik. 

Sessionen 2015 var en succé!

Tack till alla 125 utlandsfinländska samfund från 21 länder som deltog i utlandsfinländar-parlamentets 8. session den 22.-23.5.2015, i Helsingfors universitets huvudbyggnad. Med från dessa samfund var 140 delegater och 47 officiella observatörer.

Alla de på sessionen antagna 41 resolutioner överlämnades den 27. oktober 2015 till statssekreterare Paula Lehtomäki som fungerade som ställföreträdare för statsminister Juha Sipilä. Från hans kansli kommer resolutionerna att skickas ut på remiss till ministerierna. Denna kompletta resolutionssammanfattningen, tillsammans med Presidiets inledning, kan du läsa och skriva ut på svenska, finska eller engelska här: Istunto 2015 (länk också här till vänster). Där kan du läsa mera om 2015 års session och där finns också sessionens protokoll som innehåller alla tal, deltagarlistan, och de korta godkända resolutionerna.

De här och alla tidigare resolutioner från tidigare sessioner, finns här: Ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmat. Du kan också vända dig till sekretariatet (kontaktuppgifter här nedan).

UFPs resolutioner utgör en kraftig utlandsfinländsk åsiktsyttring riktad till Finlands beslutsfattare. 

Utlandsfinländarparlamentets medlemsenkät

Hur fungerar UFPs verksamhet i förhållande till de utlandsfinländska samfunden, speciellt i fråga om intressebevakning? Vilka förväntningar finns för arbetet i framtiden? Vilka ärenden är viktiga för utlandsfinländare? Hur fungerar parlamentssessionerna? Feedback begärdes också om hur informationsgången och kommunikationen fungerar. Läs om resultaten från UFPs samfundsenkät 2014 under Aktuellt.* Sidan upp

90_samfundet_logo


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 10.9.19 Webmaster