Ulkosuomalaisparlamentti

Pohjois- Eurooppa

Alueraportti

Ruotsin Akatemia virallisti Ruotsinsuomalaisten päivän 24.2. Vuodesta 2014 on se merkitty myös Ruotsin almanakkaan. Päivä on Karl Axel Gottlundin ( 1796-1875) syntymäpäivä. Gottlund asui Ruotsissa 1800- luvun alussa ja oli hyvin aktiivinen suomenkielen puolesta puhuja Ruotsissa.

Ruotsinsuomalaisten hallintoalue kasvaa tänä vuonna liittyi siihen kahdeksan uutta kuntaa ja vuoden alusta on neljä kuntaa tehnyt päätöksen liittymisestä hallintoalueeseen vuonna 2014. Hallintoaluekunnissa on vahvistettu oikeus ruotsinsuomalaisilla käyttää omaa kieltään virastoissa ja oikeus saada esikoulu ja vanhustenhoito kokonaan tai osittain suomenkielellä. Kunnilla on neuvonpitovelvollisuus ruotsinsuomalaisten kanssa koskien edellä mainittuja asioita. Tämä tosin toteutuu hyvin kunnittain hyvin eritasolla. Monessa kunnassa on vaikeuksia saada tarvittava määrä esikouluja ja vanhusten hoitopaikkoja, etenkin suurissa kunnissa tämä näkyy, kun kunnan hallinto on niin monimutkainen.

Yksi tärkeä asia mikä puhuttaa ja mistä keskustellaan maan hallinnon eritasoilla, on koulutus. Tällä hetkellä ei kouluteta suomenkielisiä esikouluopettajia eikä henkilökuntaa vanhusten hoitoon, tilanne on vakava koska tämänhetkinen suomea puhuva henkilöstö ikääntyy ja jää pois työelämästä.
Kouluissa ollaan myös erilähtökohdissa, lakia tulkitaan hyvin eritavoin eri kunnissa, ja kaikki halukkaat ei saa äidinkielen opetusta peruskoulussa.

Ruotsinsuomalaisten keskuudessa käydään keskustelua omasta lipusta ruotsinsuomalaisille, ehdotuksia lipusta on tullut paljon. Päätös lipusta ja sen tarpeellisuudesta tehdään kenttäkyselyn kautta.

Seija Sjöstedt
Pohjois-Euroopan alueen puhemies* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 25.4.13 Webmaster